HUDEBNÍ OBOR

HUDEBNÍ TEORIE

Přípravná hudební výchova

je předmět pro děti ve věku od 5 do 7 let. Děti se během školního roku naučí mnoho písní, provázených pohybovým ztvárněním, seznámí se s notovou osnovou, houslovým klíčem, taktem, označením taktu, se základními hodnotami not a jejich pomlkami a naučí se orientovat v notovém zápisu jedné a půl oktávy. Všechno toto probíhá formou hry. K výuce používáme pracovní sešit "My jsme malí muzikanti" od Petra Jistela, kde je i spousta obrázků, které si děti odměnou za vyplněný úkol vymalovávají. Ve školním roce 2023/2024 začíná výuka ve čtvrtek 7.9.2023. Sraz dětí a rodičů na první informativní hodinu je v 16.00 hodin před budovou ZŠ Jindřišská 32.

školní rok 2023 - 2024
Přípravná hudební výchova:
ZŠ Jindřišská 32, 1. patro
čtvrtek
PHV 1
16.00 - 16.45
PHV 2
17.00 - 17.45
-------------------------------------
Hudební nauka:
Gymnázium J. Patočky, Jindřišská 36
1. patro, zadní třída
pondělí
1. ročník 14.10 - 14.55
2. ročník 15.00 - 15.45
3. ročník 15.55 - 16.40
4. ročník 16.45 - 17.30

Hudební nauka


Hudební nauka je předmět doplňující výuku hudebního nástroje pro žáky 1. až 4. ročníku 1. stupně.
Ve školním roce 2023/2024 začíná výuka hudební nauky v pondělí 11.9.2023. Sraz dětí z 1. ročníku je před budovou školy ve 14.10. Starší žáci již vstupují do budovy samostatně. Rozpis vyučovacích hodin zde výše.
V závažných případech (např. časový souběh školy a výuky hudební nauky) je možné požádat ředitelku školy o Individuální studium hudební nauky. Nutné vyplnit žádost a zaslat do 20.9.2023 na e-mail reditelka@zus-pstrossova.cz. Podmínky individuálního studia jsou uvedeny v žádosti.

Žáci se v hudební nauce vzdělávají ve třech tematických okruzích.
dětské vystoupení

Hudební teorie
Nauka o stupnicích, intervalech, akordech, notovém zápisu, hudebním názvosloví, se kterými se běžně v notách potkávají atd.
Praktické muzikantské dovednosti
Zápis melodie podle sluchu, zápis rytmu, transpozice melodie, zkoušejí si třeba vytvořit variace na dané téma atd.
Všeobecný hudební rozhled
Poslech skladeb, seznamování se skladateli a dobovými interpretačními zvyklostmi v hudbě, základy hudebních forem, seznámení s jednotlivými hudebními nástroji a nástrojovými skupinami atd.Poslechový seminář

Poslechový seminář je dvouletý cyklus přednášek s četnými hudebními ukázkami. Cyklus A je zaměřen na hudbu od doby renesance po klasicismus. Cyklus B na hudbu od romantismu po 20. století. Je vyučován v bloku dvou vyučovacích hodin jedenkrát v měsíci.

Cílem předmětu je seznámit žáky s hlavními představiteli jednotlivých hudebních slohů, s jejich kompozicemi i pozadím historickým a kulturním.
Poslechový seminář
školní rok 2023/2024


pro žáky I. a II. ročníku 2. stupně předmět povinný

Výuka probíhá v dané termíny v době 18.00 - 19.30
v učebně č. 21 v pobočce ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1

Termíny seminářů

Vyučující

Iva Matošková (přípravná hudební výchova)
Jitka Sochová (klavír, hudební nauka)
Martin Hendrych (korepetice, hudební nauka)
Petr Budín (zobcová flétna, fagot, poslechový seminář)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.