HUDEBNÍ OBOR

HUDEBNÍ TEORIE

Přípravná hudební a pohybová výchova

Informace ke školnímu roku 2024/2025 se připravují.

školní rok 2023/2024

je předmět pro děti ve věku od 5 do 7 let. Děti se během školního roku naučí mnoho písní, provázených pohybovým ztvárněním, seznámí se s notovou osnovou, houslovým klíčem, taktem, označením taktu, se základními hodnotami not a jejich pomlkami a naučí se orientovat v notovém zápisu jedné a půl oktávy. Všechno toto probíhá formou hry. K výuce používáme pracovní sešit "My jsme malí muzikanti" od Petra Jistela, kde je i spousta obrázků, které si děti odměnou za vyplněný úkol vymalovávají.školní rok 2024 - 2025
Přípravná hudební a pohybová výchova:
nová budova Pštrossova 15
čtvrtek
16.00 - 17.30
--------------------------------------------------------------------------------
Hudební nauka:
nová budova Pštrossova 15

Hudební nauka


Informace ke školnímu roku 2024/2025 se připravují.

skolní rok 2023/2024
Hudební nauka je předmět doplňující výuku hudebního nástroje pro žáky 1. až 4. ročníku 1. stupně.
Individuální studium hudební nauky.

Přezkoušení individuálního studia hudební nauky v 2. pololetí proběhne v pondělí 17.6.2024 v době od 14 - 17.30 hodin.

Přezkoušení bude v učebně hudební nauky v gymnáziu Jindřišská 36, Praha 1 v 1. patře v učebně č. 23 (učebna hudební nauky)

Žák s sebou přinese vyplněný pracovní list daného ročníku a žákovskou knížku.

Pracovní listy ke stažení zde:

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Žáci se v hudební nauce vzdělávají ve třech tematických okruzích.

dětské vystoupení

Hudební teorie
Nauka o stupnicích, intervalech, akordech, notovém zápisu, hudebním názvosloví, se kterými se běžně v notách potkávají atd.
Praktické muzikantské dovednosti
Zápis melodie podle sluchu, zápis rytmu, transpozice melodie, zkoušejí si třeba vytvořit variace na dané téma atd.
Všeobecný hudební rozhled
Poslech skladeb, seznamování se skladateli a dobovými interpretačními zvyklostmi v hudbě, základy hudebních forem, seznámení s jednotlivými hudebními nástroji a nástrojovými skupinami atd.Poslechový seminář

Informace ke školnímu roku 2024/2025 se připravují.

školní rok 2023/2024
Poslechový seminář je dvouletý cyklus přednášek s četnými hudebními ukázkami. Cyklus A je zaměřen na hudbu od doby renesance po klasicismus. Cyklus B na hudbu od romantismu po 20. století. Je vyučován v bloku dvou vyučovacích hodin jedenkrát v měsíci.

Cílem předmětu je seznámit žáky s hlavními představiteli jednotlivých hudebních slohů, s jejich kompozicemi i pozadím historickým a kulturním.
Poslechový seminář
školní rok 2023/2024


pro žáky I. a II. ročníku 2. stupně předmět povinný

Výuka probíhá v dané termíny v době 18.00 - 19.30
v učebně č. 21 v pobočce ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1

Termíny seminářů

Vyučující

Iva Matošková (přípravná hudební výchova)
Jitka Sochová (klavír, hudební nauka)
Martin Hendrych (korepetice, hudební nauka)
Petr Budín (zobcová flétna, fagot, poslechový seminář)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.