AKTUALITY

ŠKOLNÉ A PŮJČOVNÉ

úplata za vzdělávání ve školním roce 2024/2025

úplata za vzdělávání je splatná do 15. září na první pololetí a do 15. února na druhé pololetí.
Číslo účtu: 2001600007/6000
Předpis školného Vám bude zaslán prostřednictvím programu Klasifikace na e-mail, který jste uvedli v přihlášce dítěte do ZUŠ.

hudební obor pololetně ročně
Kolektivní výuka (Přípravná hudební a pohybová výchova) - 1 600 Kč
Sborový zpěv (samostatně) - 1 000 Kč
Skupinka (výuka 2-4 dětí) 1 200 Kč 2 400 Kč
Individuální výuka - základní studium, přípravná studia (studující na základní a střední škole) 1 700 Kč 3 400 Kč
Individuální výuka - rozšířená 2 500 Kč 5 000 Kč
Individuální výuka navazující na ukončené základní studium (vysokoškoláci) 10 000 Kč 20 000 Kč
Individuální výuka (studium pro dospělé) 21 000 Kč 42 000 Kč

Úplata za vzdělávání zahrnuje v prvním stupni základního studia hodinu sborového zpěvu (v 1. ročníku), hodinu hudební nauky (ve 2. - 4. ročníku) a účinkování ve školních souborech.
V druhém stupni základního studia poslechový seminář (v 1. a 2. ročníku druhého stupně) a volitelné předměty šVP a účinkování ve školních souborech.

taneční obor pololetně ročně
Přípravná taneční výchova - 1 600 Kč
Skupinová výuka - základní studium (studující na základní a střední škole) - 2000 Kč
Skupinová výuka (vysokoškoláci a studium pro dospělé) - 12 000 Kč

půjčovné hudebních nástrojů ve školním roce 2024/2025

půjčovné pololetně ročně
Hudební nástroj 550 Kč 1100 Kč

 

Pokud byste chtěli přispět na opravy a údržby hudebních nástrojů, můžete nám poskytnout dobrovolný dar, kontaktujte ředitelku školy. Děkujeme!

doplňková činnost ve školním roce 2024/2025

  pololetně ročně
Tanečky v MŠ - 1600 Kč


Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.