AKTUALITY

ŠKOLNÉ A PŮJČOVNÉ

úplata za vzdělávání ve školním roce 2023/2024

úplata za vzdělávání je splatná do 15. září na první pololetí a do 15. února na druhé pololetí.
Číslo účtu: 2001600007/6000
Předpis školného Vám bude zaslán prostřednictvím programu Klasifikace na e-mail, který jste uvedli v přihlášce dítěte do ZUŠ.

hudební obor pololetně ročně
Kolektivní výuka (Přípravná hudební výchova, Komorní pěvecký sbor) - 1 600 Kč
Skupinka (výuka 2-4 dětí) 1 200 Kč 2 400 Kč
Individuální výuka - základní studium, přípravná studia (studující na základní a střední škole) 1 700 Kč 3 400 Kč
Individuální výuka navazující na základní studium (vysokoškoláci a studium pro dospělé) 10 000 Kč 20 000 Kč
Individuální výuka (studium pro dospělé) 19 000 Kč 38 000 Kč

Úplata za vzdělávání zahrnuje jednu hodinu hudební nauky týdně (v 1. - 4. ročníku 1. stupně), poslechový seminář (v 1. a 2. ročníku druhého stupně) a volitelné předměty šVP a účinkování ve školních souborech.

taneční obor pololetně ročně
Přípravná taneční výchova - 1 400 Kč
Skupinová výuka - základní studium (studující na základní a střední škole) - 2000 Kč
Skupinová výuka (vysokoškoláci a studium pro dospělé) - 10 000 Kč

půjčovné hudebních nástrojů ve školním roce 2023/2024

půjčovné pololetně ročně
Hudební nástroj 450 Kč 900 Kč

Pokud byste chtěli přispět na opravy a údržby hudebních nástrojů, můžete nám poskytnout dobrovolný dar, kontaktujte ředitelku školy. Děkujeme!

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.