O NÁS

KDE PROBÍHÁ VÝUKA

Hlavní budova školy

Pštrossova 15, Praha 1 - probíhá rekonstrukce, budova bez výuky.

Pobočky

U Půjčovny 4, Praha 1 - ředitelství, kancelář a třídy hudebního oboru
Gymnázium prof. J. Patočky, Jindřišská 36 - hudební obor, taneční obor
ZŠ Jindřišská 32, Praha 1 - hudební obor
kostel sv. Josefa, Nám. Republiky, Praha 1 - hudební obor
MŠ Revoluční, Praha 1 - taneční obor

Přípravnou taneční výchovu vyučujeme ve spolupráci s mateřskými školami MČ Prahy 1:
MŠ Pštrossova, Praha 1 - taneční obor
MŠ Revoluční, Praha 1 - taneční obor
MŠ Opletalova, Praha 1 - taneční obor

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.