TANEČNÍ OBOR

MODERNÍ TANEC

Taneční průprava je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, vnímání rytmu a hudby a práci s vlastní fantazií vyjádřenou pohybem
tanec
Moderní tanec je jedním ze základních tanečních oborů. Vyvíjí od počátku 20. století. Náplní výuky moderního tance jsou základy taneční gymnastiky, baletu a technik soudobého moderního tance, rytmiky, taneční variace a choreografie, taneční, rytmické a pohybové hry.
Výuka probíhá v malé tělocvičně gymnázia prof. J. Patočky, Praha 1, Jindřišská 36.

školní rok 2023/2024
pondělí
mladší žáci a žákyně 14.00 - 15.30
starší žáci a žákyně 15.35 - 17.05
první hodina v pondělí 11.9.2023

Přijď mezi nás !!!
Děti ze ZŠ Jindřišská si paní učitelka vyzvedá z družiny v Jindřišské 32 a po výuce vrací zpět. Je nutné domluvit s vaší paní družinářkou.

Vyučující

Júlia Gombíková (moderní tanec)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.