TANEČNÍ OBOR

MODERNÍ TANEC

Školní rok 2024/2025 bude začínat již v nové opravené budově Pštrossova 15, Praha 1.
Výukový den moderního tance bude pondělí.
Přesné hodiny výuky níže.

Taneční průprava je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, vnímání rytmu a hudby a práci s vlastní fantazií vyjádřenou pohybem

tanec
Moderní tanec je jedním ze základních tanečních oborů. Vyvíjí od počátku 20. století. Náplní výuky moderního tance jsou základy taneční gymnastiky, baletu a technik soudobého moderního tance, rytmiky, taneční variace a choreografie, taneční, rytmické a pohybové hry.

školní rok 2024/2025 - již v tanečním sále budovy Pštrossova 15, Praha 1
pondělí

nejmladší (1. třída ZŠ) 13.20 - 14.05
mladší (2.- 3.- třída ZŠ) 14.15 - 15.45
starší (4.- 5. třída) 16 - 17.30

volitelný předmět - sborový zpěv

Vyučující

Júlia Gombíková (moderní tanec)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.