TANEČNÍ OBOR

LIDOVÝ TANEC

Školní rok 2024/2025 bude začínat již v nové opravené budově Pštrossova 15, Praha 1.
Výukové dny lidového tance budou středy a čtvrtek.
Přené časy najdete níže.

Tradiční lidová kultura jako součást kulturního dědictví představuje soubor hodnot a idejí, které zanechaly předchozí generace. Je přirozeným, srozumitelným a zřejmým nositelem etických i estetických hodnot, v nich je vyjádřena úcta k lidem, k přírodě, k práci i k pozitivním lidským vztahům, jako je láska a přátelství.
tanec
Taneční průprava je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, vnímání rytmu a hudby a práci s vlastní fantazií vyjádřenou pohybem. Prostřednictvím lidového tance se v dětech rozvíjí také myšlení, paměť, pozornost. Na hodinách se dbá i na správný pěvecký a mluvený projev.

školní rok 2024/2025 - výuka již tanečním sále budova Pštrossova 15, Praha 1

Soubor Studánka bude zkoušet takto:
mladší skupina (1. - 2. třída ZŠ ) čtvrtek 14.15 - 15.45
starší skupina (3., 4., 5. třída ZŠ) středa 16.45 - 18.15

Kdo je zvědavý na náš videoklip, klikněte zde

Vyučující

Marie Žižková (přípravná taneční výchova, lidový tanec)
Jana Žižková (korepetice)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.