TANEČNÍ OBOR

LIDOVÝ TANEC

Tradiční lidová kultura jako součást kulturního dědictví představuje soubor hodnot a idejí, které zanechaly předchozí generace. Je přirozeným, srozumitelným a zřejmým nositelem etických i estetických hodnot, v nich je vyjádřena úcta k lidem, k přírodě, k práci i k pozitivním lidským vztahům, jako je láska a přátelství.
tanec
Taneční průprava je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, vnímání rytmu a hudby a práci s vlastní fantazií vyjádřenou pohybem. Prostřednictvím lidového tance se v dětech rozvíjí také myšlení, paměť, pozornost. Na hodinách se dbá i na správný pěvecký a mluvený projev.
Výuka probíhá od 22.2.2023 ve velké tělocvičně gymnázia prof. Jana Patočky, Jindřišská 36, Praha 1

soubor Studánka
středa 15.15 - 17.50

Vyučující

Marie Žižková (přípravná taneční výchova, lidový tanec)
Jana Žižková (korepetice)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.