TANEČNÍ OBOR

LIDOVÝ TANEC

Školní rok 2024/2025 bude začínat již v nové opravené budově Pštrossova 15, Praha 1.
Výukové dny lidového tance budou středy a čtvrtek.
Přené časy najdete níže.

Tradiční lidová kultura jako součást kulturního dědictví představuje soubor hodnot a idejí, které zanechaly předchozí generace. Je přirozeným, srozumitelným a zřejmým nositelem etických i estetických hodnot, v nich je vyjádřena úcta k lidem, k přírodě, k práci i k pozitivním lidským vztahům, jako je láska a přátelství.
tanec
Taneční průprava je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, vnímání rytmu a hudby a práci s vlastní fantazií vyjádřenou pohybem. Prostřednictvím lidového tance se v dětech rozvíjí také myšlení, paměť, pozornost. Na hodinách se dbá i na správný pěvecký a mluvený projev. Zde se můžete podívat na video z vystoupení v Kouřimi, které se uskutečnilo ve spolupráci se ZUŠ Kouřim a ZUŠ Chrást. Naše tanečnice mají výborné kamarády v Malé muzice z Chrastu.


školní rok 2024/2025 - výuka již tanečním sále budova Pštrossova 15, Praha 1

Soubor Studánka bude zkoušet takto:
mladší skupina (1. - 2. třída ZŠ ) čtvrtek 14.15 - 15.45
starší skupina (3., 4., 5. třída ZŠ) středa 16.45 - 18.15

Kdo je zvědavý na náš videoklip, klikněte zde
Zde se můžete podívat na video z vystoupení v Kouřimi, které se uskutečnilo ve spolupráci se ZUŠ Kouřim a ZUŠ Chrást. Naše tanečnice mají výborné kamarády v Malé muzice z Chrastu 31.5.2024.

Vyučující

Marie Žižková (přípravná taneční výchova, lidový tanec)
Jana Žižková (korepetice)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.