TANEČNÍ OBOR

HLAVNÍ STRÁNKA

Školní rok 2024/2025 bude začínat již v nové opravené budově Pštrossova 15, Praha 1.
Výukové dny lidového tance budou úterý a čtvrtek, moderního tance pondělí a historického tance pátek.


Výuka tanečního oboru je organizována podle věku žáků v několika stupních. V současné době vzhledem k prostorovým možnostem školy probíhá výuka pouze v přípravném studiu a studiu 1. stupně.

Přípravné studium

tanec
Přípravná taneční výchova je určena pro předškolní děti od 5 - 7 let, trvá 1 - 2 roky.
Úkolem přípravné taneční výchovy je kultivovat přirozený taneční projev formou pohybových her a hravých cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky. Tuto výuku vyučujeme ve spolupráci s mateřskými školami městské části Prahy 1.

základní studium 1. stupně

tanec
Je pro žáky a žákyně od 7 let (od 1. třídy Zš), studium trvá 7 let.
Výuka je zaměřena na rozvíjení a upevňování správného držení těla, rozvíjení obratnosti a koordinace, prostorového a hudebního cítění. Ve škole probíhá výuka lidového tance, moderního tance a historického tance..

Základní studium 2. stupně

Navazuje na studium 1. stupně nebo je pro žáky starší 14ti let, jeho délka je 4 roky.
V současné době třída není otevřena.

Studium pro dospělé

Trvá 4 roky, navazuje na výuku druhého stupně a dále ji rozvíjí. Úplata za vzdělání (školné) není dotovaná státem.
V současné době třída není otevřena.

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.