AKTUALITY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Výsledky přijímacích zkoušek na školní rok 2024/2025


Výsledky jsou zde zveřejněny podle ID, které vám bylo přiděleno při zaslání přihlášky a také zasláno na Vaši e-mailovou adresu. V listinné podobě je najdete na nástěnce školy v budově U Půjčovny 4, Praha 1.

Kritéria přijímací zkoušky do hudebního a tanečního oboru ZUŠ Pštrossova.

Pokud se doopravdy uskuteční naše přestěhování do nové budovy Pštrossova již v září 2024, nabízíme rodičům žáků plné využití dvouoborovosti školy. Děti budou v přípravném ročníku mít možnost navštěvovat hudební i taneční přípravné studium současně. Taktéž od září bude na škole nově sborový zpěv.

V hudebním oboru škola organizuje:

 1. přípravné studium pro děti od 5 let (trvá 1-2 roky)
  Výuka probíhá 1x týdně.
 2. základní studium 1. stupně pro děti od 7 let (trvá 7 let)
  Nedílnou součástí výuky v hudebním oboru 1. stupně kromě nástrojové hry nebo zpěvu je předmět sborový zpěv (1. ročník), hudební nauka (2.- 4. ročník) a kulturní praxe - seznamování s aktivním kulturním životem (1. - 7. ročník) a kolektivní hra v souboru (od 4. ročníku).
 3. základní studium 2. stupně pro žáky, kteří ukončili základní studium 1. stupně, nebo pro žáky od 14 let (trvá 4 roky)
  Nedílnou součástí výuky v hudebním oboru 2. stupně kromě nástrojové hry nebo zpěvu je předmět poslechový seminář - seznámení s hudbou a dějinami uměním v příkladech a souvislostech (1. - 2. ročník) kulturní praxe a kolektivní hra v souboru.
 4. studium pro dospělé trvá nejvýše 4 roky
  Výuka probíhá 1x týdně.


V tanečním oboru škola organizuje:

 1. přípravné studium pro děti od 5 let (trvá 1-2 roky)
  Výuka probíhá 1x týdně. Část výuky je organizována ve spolupráci s MŠ Prahy 1.
 2. základní studium 1. stupně pro děti od 7 let (trvá 7 let)
  Výuka probíhá v nižších ročnících 1x týdně ve vyšších ročnících 2x týdně.
 3. základní studium 2. stupně pro žáky, kteří ukončili základní studium 1. stupně, nebo pro žáky od 14 let (trvá 4 roky)
  Výuka probíhá 1x týdně.
 4. studium pro dospělé trvá nejvýše 4 roky
  Výuka probíhá 1x týdně.

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do základního studia 1. a 2. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.