AKTUALITY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přijímací zkoušky

školní rok 2023/2024

Kritéria přijímací zkoušky do hudebního a tanečního oboru.
Předpokládaný počet přijatých uchazečů:
hudební obor: 20 uchazečů
taneční obor: 20 uchazečů

Výsledky přijímacích zkoušek
obdržíte e-mailem a budou vyvěšeny na této stránce 6.6.2023. Uchazeči zde budou uvedeni pod idetifikačním číslem, které vám bude při přihlašování přiděleno.

Hudební obor

Na detašovaném pracovišti ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1
1. termín - pondělí 15.5.2023 13 - 18 hodin
2. termín - úterý 23.5.2023 13 - 18 hodin

Taneční obor

Lidový tanec - na detašovaném pracovišti gymnázia Jindřišská 36, Praha 1
středa 31.5.2023 od 16 hodin Velká tělocvična

Moderní tanec - na detašovaném pracovišti gymnázia Jindřišská 36, Praha 1
středa 31.5.2023 od 16 hodin Malá tělocvična

v obou oborech škola organizuje:

 1. přípravné studium pro děti od 5 let (trvá 1-2 roky)
  Výuka probíhá 1x týdně.
 2. základní studium 1. stupně pro děti od 7 let (trvá 7 let)
  Nedílnou součástí výuky v hudebním oboru 1. stupně kromě nástrojové hry nebo zpěvu je předmět hudební nauka (1.-4.ročník), kulturní praxe - seznamování s aktivním kulturním životem (1. - 7. ročník) a kolektivní hra v souboru (od 4. ročníku)
 3. základní studium 2. stupně pro žáky, kteří ukončili základní studium 1. stupně, nebo pro žáky od 14 let (trvá 4 roky)
  Nedílnou součástí výuky v hudebním oboru 2. stupně kromě nástrojové hry nebo zpěvu je předmět poslechový seminář - seznámení s hudbou a dějinami uměním v příkladech a souvislostech (1. - 2. ročník) kulturní praxe a kolektivní hra v souboru
 4. studium pro dospělé trvá nejvýše 4 roky
  Výuka probíhá 1x týdně

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do základního studia 1. a 2. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.