O NÁS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Na této stránce vám představujeme nabídku naší školy - Školní vzdělávací program, který je vypracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké školy vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ze školního vzdělávacího programu představujeme:

Vyučovací předmět - Kulturní praxe
Náplní předmětu je umělecká a kulturní praxe žáků. Realizace je formou hry na třídních přehrávkách a nejrůznějších typech koncertů, vystoupení a kulturních akcích pořádaných školou. Škola pořádá i další kulturní aktivity, kterých se žáci mohou zúčastnit, a to cíleně v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Věříme, že pokud rodina s dětmi prožívá jejich zájmy intenzivně společně, utužuje to jednak jejich vzájemný vztah a poskytuje také společný prostor pro kulturní růst. Růst všech zúčastněných, dětí i rodičů, či prarodičů.

Pokud žák neúčinkuje, je přítomen koncertu jako posluchač. Případně pokud náhradou navštíví jinou kulturní akci, výstavu, divadlo a podobně, s učitelem si pak o této kulturní akci pohovoří.

Cílem předmětu je osvojení pozitivního vztahu k aktivní umělecké činnosti, pěstování nové, mladé, posluchačské generace, osvojení slušného a vhodného chování při kulturních akcích a získávání kulturního rozhledu.

Celý text školního vzdělávacího programu

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.