HUDEBNÍ OBOR

SMYČCOVÉ NÁSTROJE


housle
V oddělení smyčcových nástrojů vyučujeme hru na housle, violu a violoncello. Žák získá základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle svých schopností v souborech školy i jako amatérský hráč v mimoškolních souborech. Kromě sólové hry se zdokonalují ve hře z listu a v komorní hře.
Výuka probíhá na ZUŠ U Půjčovny 4 a ZŠ Jindřišská 32 a v GPJP Jindřišská 36

Vyučující

Miroslav Kulhánek (housle)
Soňa Drahotová (housle)
Gabriela Svoboda Plíšková (housle, souborová hra)
Petr Benda (housle)
Miloš Vávra (violoncello)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.