O NÁS

HLAVNÍ STRÁNKA

Základní umělecká škola Pštrossova je škola dvouoborová, má obor hudební a taneční.
nová budova školy
Naše nová budova školy v ulici Pštrossova, Praha 1, jejíž jméno již od 1.9.2022 škola nese, se v současné době pro nás opravuje. Touto budovou získá škola prostory pro výuku Hudby a Tance na jednom místě, které v současnosti škole chybí. A věříme, že vy, rodiče, této kombinace oborů pro své děti rádi využijete.
Ve školním roce 2023/2024 ještě veškerá výuka probíhá na pobočkách. Ředitelství a kancelář sídlí v pobočce U Půjčovny 4, Praha 1.

Žáci školy se cíleně zapojují do kulturního života městské části Prahy 1. Škola pořádá pravidelně koncerty mladších žáků pro děti v mateřských školách, pro děti ze ZŠ a pro seniory v Domech s pečovatelskou službou, s nimiž spolupracuje i na dalších kulturních akcích a koncerty a vystoupení pro rodiče. Pořádá programy jako jsou např. varhanní dílny, společné návštěvy kulturních institucí a další akce. Ve školním roce 2021/2022 jsme navázali partnerství se Základní uměleckou školou Jilemnice. Ve školním roce 2022/2023 se Základní uměleckou školou Biskupská a Chrást u Plzně. Spolu s dalšími základními uměleckými školami se účastní festivalu Libeňské jaro mladých pořádaného Městskou částí Prahy 8.
zpěv
Jednotlivé soubory a orchestry reprezentují školu i mimo rámec školy. Orchestry i nejnadanější žáci se účastní přehlídek a soutěží. Taneční obor má tři oddělení, oddělení moderního, lidového a historického tance. V současnosti třída historického tance není otevřena. Čeká na svou „renesanci“ v prostorách nové, opravené budovy.
Těžiště naší práce spatřujeme v rozvíjení estetického cítění dětí, zpřístupnění kulturních hodnot co největší části mladé populace a její zapojení do kulturního života a zároveň prostřednictvím společných aktivit propojení celé rodiny. Naše programy a kulturní akce pamatují i na rodiče, prarodiče a přátele školy. Absolventi naší školy, kteří mají zájem a projeví schopnosti, mohou pokračovat ve studiu na uměleckých školách vyššího typu.

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.