HUDEBNÍ OBOR

ZPĚV

Lidský hlas je necitlivější hudební nástroj, o který je potřeba zvlášť opatrně pečovat. Přijímáme žáky od 7 let i žáky starší, pokud prokáží hudební předpoklady a vyspělost hlasu.
zpěv
V hodinách se učí žáci zvládnout technické a výrazové prostředky zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových a komorních. Seznamují se postupně s hodnotnou literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti v hraní z listu, upevňují svou paměť a své pěvecké dovednosti. Žáci se též pravidelně účastní pěveckých soutěží.
Součástí výuky je zpěv v komorních seskupeních (duech, triích...) a od 6. ročníku 1. stupně účinkování v komorním pěveckém sboru.

Poslechněte si skladbu B. Smetany - Večerní písně (výběr) v podání Josefa Heribana.

Výuka probíhá na ZUŠ U Půjčovny 4 a v Gymnáziu J. Patočky, Jindřišská 36.

Vyučující

Slavěna Drášilová (sólový zpěv, komorní sbor)
Marie Nováková (sólový zpěv)
Irena Pohl Houkalová (sólový zpěv)

Licence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.