AKTUALITY


KULTURNÍ PRAXE
KONCERTY A VYSTOUPENÍ

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

školní rok: 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

Historické odpoledne v Kyšicích u Plzně
 
2.9.2023 od 14 do 21 hodin, náves Kyšice
Hudební vystoupení souboru Villanella na historickém odpoledni ku památce 550 let od narození místního významného rodáka Šimona Boučka.
Obec Kyšice, Kyšice u Plzně

Letní hraní na zámku Horšovský Týn
 
27.-28.7.2023 v průběhu dne na nádvoří zámku
Hudební vystoupení souboru Villanella.
zámek Horšovský Týn

Letnice na Statku Vraných
 
neděle 25.6.2023 v 15.30 hodin
Letní slavnosti na statku Vranných, pořádá Collegium Marianum.
Vystoupení děvčat z tanečního souboru Studánka - lidový tanec a soubor staré hudby Villanella
Statek Vraných, Bohnická 1, Praha 8 - Staré Bohnice

Zahradní slavnost - Statek Vraných
 
středa 21.6.2023 v 17 hodin
Rozloučení se školním rokem. Vystoupení hudebního a tanečního oboru - moderní tanec.
Rozehrání od 16 hodin.
Statek Vraných, Bohnická 1, Praha 8 - Staré Bohnice

Koncert v hudební nauce
 
pondělí 19.6.2023 v době řádné výuky hudební nauky
Koncert dětí dětem v rámci běžné hodiny hudební nauky, nástroje a noty s sebou :-)
učebna HN, gymnázium Jindřišská 36, Praha 1 (koncert bez rodičů)

Vystoupení PTV pro rodiče
 
pondělí 12.5.2023, středa 14.5.2023, čtvrtek 15.5.2023 a čtvrtek 22.5.2023
Závěrečná vystoupení dětí z přípravné taneční výchovy pro rodiče.
 

Závěrečný koncert v Českém muzeu hudby
 
pondělí 12.6.2023 v 19 hodin
Koncert hudebního oboru.
Rozehrání od 18 hodin.
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

Vystoupení v Brožíkově sále Staroměstské radnice
 
čtvrtek 8.6.2023 od 15 hodin
Vystoupení saxofonového souboru na Slavnostním předávání maturitních vysvědčení v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Akce gymnázia prof. J. Patočky, Jindřišská 36, Praha 1
Staroměstské nám. 1/3, Praha 1, Staré Město

Koncert v MŠ Národní
 
čtvrtek 8.6.2023 od 9.30 hodin
Sraz dětí v 9 hodin před školkou.
MŠ Národní 37, Praha 1 (Platýz)

Koncert v Lužickém semináři
 
středa 7.6.2023 v 18 hodin
Koncert hudebního oboru.
Rozehrání od 17 hod.
U Lužického semináře 13, Praha 1

Koncert v Muzeu Bedřicha Smetany v rámci festivalu ZUŠ OPEN
 
středa 31.5.2023 od 18 hodin
Koncert hudebního oboru. Rozehrání od 17 hodin
Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného Lávka 1, Praha 1

Koncerty ZUŠ OPEN
 
pátek 26.5.2023 od 14.30 hodin, pondělí 29.5.2023 od 18 hodin, 30.5.2023 od 18.45 a 3.6.2023
Naše ZUŠ Pštrossova na celopražských a celorepublikových koncertech ZUŠ Open
 

Májový chrámový svatodušní koncert
 
neděle 28.5.2023 od 15.15 hodin
Společný duchovní koncert ZUŠ Pštrossova a jejich hostů ze ZUŠ Líbeznice, ZUŠ Český Brod a ZUŠ Klapkova
klášterní kostel sv. Josefa, nám. Republiky, Praha 1

"Přišlo jaro k nám", vystoupení tanečního a hudebního oddělení v rámci festivalu ZUŠ OPEN
 
středa 24.5.2023 od 17.30 hodin
Prostorové a akustické zkoušky od 16 hodin.
Aula FZŠ, Umělecká 8, Praha 7

Koncert v hudební nauce
 
pondělí 22.5.2023 - přesunut na 19.6.2023
Koncert dětí dětem v rámci jejich hodin hudební nauky.
učebna HN, Gymnázium Jindřišská 36

Natáčení videoklipu - ZUŠ Pštrossova
 
sobota 20.5.2023 celý den
Těšíme se do naší nové budovy. Co vše naši žáci v naší škole dělají? To chceme zachytit naším videoklipem.
natáčení dle rozpisu, čas i místo bude upřesněno přímo rodičům dětí

Koncert v Muzeu Bedřicha Smetany
 
středa 17.5.2023 v 18 hodin
Koncert přesunut z DPS Týnská
Rozehrání od 17 hodin.
Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného Lávka 1, Praha 1

Libeňské jaro mladých
 
úterý 16.5.2023 od 19 hodin
Každoroční účast hudebního oboru na festivalu MČ Prahy 8 Libeňské jaro mladých. Rozehrání od 18 hodin.
Obřadní síň, Libeňský zámeček, Praha 8

Zažít Barrandov v kostele
 
sobota 13.5.2023 od 13 hodin
Soubor Villanellka vás zve na své vystoupení v rámci kulturního odpolene Zažít Barrandov v kostele. Její vystoupení bude od 13 hodin. Program začíná v 11 hodin a probíhá až do pozdního večera.
Kostel Krista Spasitele - Grussova 6, Praha 5

Zahájení Pražského jara na Kampě
 
pátek 12.5.2023 od 16 hodin
Kytarový orchestr zahraje na slavnostním zahájení Pražského jara na pódiu na Kampě. Akce ZUŠ Open.
Kampa, Praha 1, Malá Strana

Koncert v MŠ Letenská
 
úterý 25.4.2023 od 9.30 hodin
Sraz dětí před školkou v 9 hodin.
MŠ Letenská 7, Praha 1, Malá Strana

Koncert v MŠ Ostrovní
 
čtvrtek 20.4.2023 od 9.30 hodin
Sraz dětí před školkou v 9 hodin.
MŠ Ostrovní 11, Praha 1

"Sešli jsme se v Praze"
 
úterý 18.4.2023 od 19 hodin
Komponovaný program ZUŠ Biskupská - dramatický obor a ZUŠ Pštrossova - hudební obor.
Rozehrání od 18 hodin.
Koncertní sál konzervatoře J. Deyla, Maltézské nám. 14, Praha 1 - Malá Strana

Komorní koncert v DPS Pštrossova
 
středa 12.4.2023 v 16 hodin
Koncert pro obyvatele domu s pečovatelskou službou.
Rozehrání od 15 hodin.
Dům s pečovatelskou službou Pštrossova 18, Praha 1

Koncert v Bulharském kulturním institutu
 
čtvrtek 30.3.2023 od 18 hodin
Rozehrání od 17 hodin.
BKI, Klimentská 6, Praha 1

Slavnostní akce MČ Prahy 1 ke dni učitelů a zahájení MAP III
 
čtvrtek 30.3.2023 od 16 hodin
Naší ZUŠ zastupují žačky pí. uč . Slavěny Drášilové, klavírní doprovod Vladimír Jelínek.
Rezidence primátora hl.m. Prahy, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1 (akce pro zvané)

Kytarová přehrávka
 
22.3.2023 od 18 hodin
Žáci pana učitele Vladimíra Novotného, přehrávka kytarové třídy
ZŠ Jindřišská 32, Praha 1, vstupní hala

Koncert v MŠ Hellichova
 
čtvrtek 9.3.2023 od 10 hodin
Sraz dětí v 9.30 před školkou
MŠ Hellichova 13, Praha 1, Malá Strana

"Nevyzpytatelné cesty života"
 
středa 8.3.2023 v 15 hodin
Pořad pro seniory MČ Praha 1. Pořadatel Středisko sociálních služeb MČ Prahy 1.
Zkouška od 13.30 hod.
Malostranské beseda, Malostranské nám. 35, Praha 1

Třídní přehrávka ze třídy Andrey Rosíkové a Marty Klimešové
 
úterý 7.3.2023 v 16.30 hodin
Třídní přehrávka pro rodiče a sourozence a nejbližší.
družina - ZŠ Jindřišská 32, Praha 1

Vernisáž fotografií Martina Havla
 
pondělí 6.3.2023 v 17 hodin
Spolupráce s Jedličkovým ústavem.
Zkouška od 16.15 hod.
Ta Kavárna, Na Topolce 1714/1b, Praha 4

2. koncert žáků hudebního oboru pro žáky ZŠ Jindřišská 32
 
pátek 3.3.2023 od 9 hodin
Koncert hudebního oboru pro žáky 1. stupně partnerské ZŠ Jindřišská 32.
Rozehrání od 8.15 hodin.
ZŠ Jindřišská 32, Praha 1

1. koncert žáků hudebního oboru pro žáky ZŠ Jindřišská 32
 
pátek 17.2.2023 od 9 hodin
Koncert hudebního oboru pro žáky 1. stupně partnerské ZŠ Jindřišská 32.
Rozehrání od 8.15 hodin.
ZŠ Jindřišská 32, Praha 1

Koncert v MŠ Revoluční
 
středa 8.2.2023 v 9.30 hodin
Sraz dětí v 9 hodin před budovou školky.
MŠ Revoluční 26, Praha 1

Koncert laureátů soutěže Talent Prahy 5
 
7.2.2023 v 19 hodin

Laureátem soutěže Talent Prahy 5 se stala Barbora Pešková, žákyně pedagožky Ireny Pohl Houkalové Barbora Pešková. Gratulujeme. Na slavnostním koncertě v sále Martinů zazpívá za doprovodu orchestru Pražské komorní filharmonie pod vedením Leoše Svárovského.

HAMU, Lichtensteinský palác, Praha 1 - Malá Strana - Sál Martinů

Koncert v Muzeu Bedřicha Smetany
 
středa 1.2.2023 od 18 hodin
Rozehrání před koncertem od 17 hodin.
Muzeum B. Smetany, Novotného Lávka 1, Praha 1 - Staré Město

Kulturní praxe - Cembalová dílna
 
úterý 24.1.2023 od 17 hodin
Pro přihlášené žáky studijního zaměření hra na klavír a jejich rodiče na základě domluvy s jejich vyučujícím. Sraz v 16.45 před vchodem do HAMU.
Lichtensteinský palác - Malostranské náměstí 13, Praha 1 - Malá Strana

Koncert v DPS Pštrossova
 
středa 18.1.2023 od 16 hodin
Koncert pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou Pštrossova. Rozehrání od 15 hodin.
DPS Pštrossova 18, Praha 1

Pololetní koncert hudebního oboru v Českém muzeu hudby
 
pondělí 16.1.2023 od 19 hodin
Rozehrání pro žáky od 18 hodin (dle rozpisu zkoušek).
Dvorana Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha 1

"Štěstí zdraví, pokoj svatý", vánoční vystoupení tanečního a hudebního oboru v Aule FZŠ Umělecká
 
úterý 20.12.2022 od 17.30 hodin
Vystoupení souborů, tanečního a hudebního oddělení. Rozehrání a prostorové zkoušky pro žáky od 16 hodin (dle rozpisu zkoušek).
Aula ZŠ Umělecká 8, Praha 7

Živý Betlém, Husův sbor - Dejvice, Praha 6
 
úterý 20.12.2022 od 17 hodin
Vystoupení žáků a žákyň pěveckého oddělení se svojí paní učitelkou Irenou Pohl Houkalovou. Akce ZUŠ Open.
Husův sbor - Dejvice, Praha 6, Wuchterlova 5

Koncert v hudební nauce
 
pondělí 19.12.2022
Koncerty dětí jednotlivých ročníků hudební nauky v rámci jejich hodin. Děti si navzájem zahrají skladby, které se naučily a závěrem zazpíváme koledy.
Učebna HN, Gymnázium Jindřišská 36, Praha 1

Rosu dejte, ó nebesa - ZUŠ OPEN
 
sobota 17.12.2022 od 15 hodin
Adventní koncert ZUŠ Open v kostele Nanabevzetí Panny Marie v Neratově od 15 hodin
Neratov v Orlických horách

Kulturní praxe - Komentovaná prohlídka Jeruzalémské synagogy
 
čtvrtek 15.12.2022 od 16 hodin
Předvánoční dárek našim žákům a rodičům. Sraz v 15.50 před synagogou.
Jeruzalémslá synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1

Koncert v Lužickém semináři

 
středa 14.12.2022 od 17 hodin
Rozehrání pro žáky od 17 hodin (dle rozpisu zkoušek).
Spolek přátel Lužice, U Lužického semináře 13, Praha 1

 
Hraní na Adventních prohlídkách zámku Březnice
 
sobota 10.12.2022 od 10 - 15.30 hodin
V rámci oživených prohlídek zámku Březnice hraje každou půlhodinu soubor Villanellka.
Zámek Březnice, Březnice 24

Hraní na Vánoční výstavě pod Betlémskou kaplí
 
neděle 4.12.2022 od 16.30 hodin
Na vánoční výstavě, která se každoročně koná pod Betlémskou kaplí, vystoupí soubor Villanelka a jejich hosté Petit bande ze ZUŠ Musicart Barandov
Betlémské náměstí 5, Praha 1 - Staré Město

Koncert v MŠ Pštrossova
 
středa 30.11.2022 od 9.30 hodin
Sraz pro děti v 9 hodin před budovou školky.
MŠ Pštrossova 11, Praha 1

První adventní neděle v kostele sv. Josefa, nám. Republiky
 
27.11.2022 od 10 hodin
1. adventní neděle se účasní svým vystupováním soubor Villanella.
klášter kapucínů, kostel sv. Josefa, nám. Republiky, Praha 1

Koncert v Bulharském kulturním institutu
 
čtvrtek 24.11.2022 od 18 hodin
Rozehrání pro žáky od 17 hodin (dle rozpisu zkoušek).
Bulharský kutturní institut, Klimentská 6, Praha 1

Kytarový festival Deinze
 
11. - 13.11.2022
Účast kytarového orchestru na festivalu v belgickém Deinze. Závěrečný koncert se koná v neděli 13.11.2022.
Deinze, Belgie

Poetický večer v Bulharském kulturním institutu
 
10.11.2022 od 18 hodin
Poetický večer bulharského básníka, esejisty a scénáristy Ivana Landževa zpestří hudba žákyň klavírního oddělení
Bulharský kulturní institut, Klimentská 6, Praha 1

Koncert v MŠ Opletalova
 
úterý 8.11.2022 od 9.15 hodin
Sraz pro děti v 8.45 před budovou školky v ulici Opletalova.
MŠ Opletalova 14, Praha 1

Kulturní praxe - Varhanní dílna
 
pátek 4.11.2022 od 15 hodin
Prohlídka kostela sv. Antonína Paduánského s jáhnem místní farnosti a varhanní dílna s panem učitelem Vladimírem Jelínkem zpestřená famfárou pana učitele Jakuba Šefla a jeho žačky.
kostel sv. Antonína Paduánského, Strossmayerovo nám. Praha 7

Naše hudebka na výletě
 
úterý 25.10.2022 od 18 hodin
Společný koncert ZUŠ Jilemnice a ZUŠ Pštrossova.
Společenský dům Jilm, Roztocká 500, Jilemnice

Koncert žáků hudebního oboru v Muzeu Bedřicha Smetany
 
pondělí 17.10.2022 od 18.30 hodin
Rozehrání pro žáky od 17.30 hodin (dle rozpisu zkoušek).
Muzeum B. Smetany, Novotného Lávka 1, Praha 1, Staré Město

Vystoupení souboru Villanellka na vernisáži
 
úterý 4.10.2022 od 17 hodin
Vystoupení souboru Villanellka na vernisáži výstavy „Partnerská města v Praze 1: Jumelage avec Nîmes – Partnerschaft mit Bamberg – Gemellaggio con Trento“
Galerie 1, Štepánská 639/47, Praha 1

Účinkování na zámku Mníšek pod Brdy
 
sobota 17.9.2022
Vystoupení souboru Villanellka na zámku v Mníšku pod Brdy v rámci návštěvnických prohlídek. Fotogalerie včetně video ukázky.
náměstí F. X. Svobody 1, Mníšek pod Brdy

Kulturní praxe - Společná návštěva výstavy soutěžních návrhů na nový koncertní komplex "Vltavská filharmonie"
 
středa 14.9.2022 od 17 hodin
Zveme žáky a žákyně v doprovodu Vás dospělých na zajímavé představení 19 soutěžních návrhů nového koncertního komplexu "Vltavská filharmonie" v Centrum Architektury Městského Plánování (CAMP). Sraz před budovou CAMPu. Akce bez nutnosti rezervace.
Vyšehradská 51, Praha 2, Areál Emauzského klášteraLicence Creative Commons Toto dílo, jehož autorem je ZUŠ Pštrossova, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní licence.